Priroda i jezik

Mesto održavanja: Galerija prirodnjačkog muzeja u Beogradu
Autor projekta (izložbe): Dragana Vučićević, viši kustos
Vreme održavanja:  od 26. jula 2023.do 26.novembra 2023.godine

Dizajn izložbe: Biljana Sovilj i Anja Marčetić

Koautori mini izložbe Ptice mudrice Irena Hribšek i Vanja Parača

Dizajn zvuka Vladimir Milojević Vlatron

Stručni konsultant: Aleksandar Stojanović

Ilustracije i fotografije: Bora Milićević, Uroš Buzurović, Biljana Mitrović, Aleksandar Stojanović

Zahvalnost kolegama:  Sanja Alaburić, Uroš Buzurović, Dubravka Vučić,  Desa Đorđević Milutinović, Miloš Jović, Aleksandar Luković, Aleksandra Maran Stevanović, Biljana Mitrović, Ana Paunović, Milan Paunović, Aleksandar Stojanović  (izdvojeni eksponati),  Aleksandra Savić (korišćen deo naučnog istraživanja iz oblasti etno botanike).

Izložba „Priroda i jezik“ na stručan i popularan način sublimira više različitih oblasti: biologiju, geologiju, anatomiju, osnove lingvistike i književnost, elemente folkloristike, muziku inspirisanu zvucima prirode. 

Izložba nam na slikovit način približava jezik prirode i matematičkih pravilnosti u prirodi; načine komunikacije među živim bićima (miris, feromoni, boje); prenošenje informacije među ljudima, životinjama i biljkama, ali i ćelijama, kao i mnoge druge fenomene u prirodi. Na izložbi je prikazano 166 eksponata iz različitih zbirki Prirodnjačkog muzeja.

Izložbu prati muzika inspirisana prirodom i zvučni zapisi oglašavanja pojedinih životinja. 

Na QR kodovima je video materijal  i odabrani stihovi koji se odnose na određene eksponate.

Izložba je podeljena u 5 tematskih celina:

  1. Jezik prirode (geologija, vulkani, ritmovi, ciklusi, oblici; matematika – univerzalni jezik prirode, na primerima od iracionalnih brojeva, kao što je π, pa  sve do  geometrijskih oblika i zlatnog preseka);
  2. Priroda jezika (morfoanatomske odlike životinja i čoveka,  dihotomija jezika i govora, opsnovna uloga CNS sa elementima neurolingvistike); 
  3. Zvuk, talas, treperenja (fizika, akustika, harmonijske oscilacije);
  4. Komunikacija i signali (jezik, pismo, komunikacija u svetu biljaka i životinja, DNK, sinapse, međućelijska komunikacija, kodovi, znakovi, simboli, muzika) i
  5. Priroda u jeziku ( uticaj pojmova iz prirode na kulturu i leksiku, književnost i  običaje; zoonimi, fitonimi; onomastika, frazeologizmi, lekseme, stilske figure, onomatopeja itd.).