Izložba crteža Mrđana Bajića

Galerija Rima u Beogradu
30.06.2020. do 30.07.2020. godine
www.galerijarima.com

Galerija RIMA u Beogradu je predstavila izložbu crteža velikog formata vajara i profesoro Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Mrđana Bajića, koji su nastali proteklih nekoliko godina, ali i tokom ranijih njegovih stvaralačkih perioda.

Recentan crtački opus Bajića označava važnu promenu unutar samog medija crteža, koja se ogleda u tome što se umetnik okreće elementarnim crtačkim praksama, sukobljavajući dokumentarne i fiktivne, odnosne faktografske i ekspresivne tematske elemente. Kroz cirkularno i umreženo baratanje elementima, simbolima i predstavama lične i/ili kolektivne memorije, uz paralelno preispitivanje pamćenja svetske baštine, Bajić se u svojim crtežima služi naizgled jasnim i čitljivim obrisima predmeta (Mikijem Mausom, Partenonom, londonskim dabl-dekerom, Gorgonom…), postavljenim u destabilišuće prostorne odnose. Namera mu je zapravo da destabiliše pogled posmatrača i pokrene ga na razmišljanje i sumnju u sliku sveta koja se iznova konstruiše pred nama.

Novije crteže prati i izbor crteža iz ranijih faza Bajićevog stvaralaštva kako bi se crtački deo njegovog opusa sagledao hronološki i problemski iz više perspektiva.

(Galerija RIMA)