Drvo ili Život sam

Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti
21.03.2012. do 06.05.2012. godine
www.sanu.ac.rs

Bilo usamljeno ili udruženo u šumu, drvo je živi temelj celokupne složene zgrade savremenog života na kopnu. Kao biljka, drvo proizvodi primarne organske materije i oslobađa kiseonik, supstance koje su ključ pojavljivanja i opstanka kopnenih životinja. Kao kompleksna i promenljiva struktura drvo je podloga i neposredni okvir života drugih bića, a više nego ijedna kopnena životna forma preobražava i podešava elementarne uslove života.
Raznovrsnost i složenost oblika i uloga samog drveta, i staništa koja naseljava širom Sveta, kao i razvijenost uzajamnih odnosa i usklađenost sa drugim živim bićima, čini ga jednim od najuspešnijih oblika života na Zemlji. Drvo je čudesno biće jer zaklanja, hrani, greje i štiti čoveka i sva ostala bića. I više od toga, drvo je omogućilo čoveku da se izrazi i ostvari svoje ideje, da dosegne snove i otkrije nove svetove.
Izložba Prirodnjačkog muzeja u Galeriji SANU prikazuje i pokazuje DRVO KOJE JE ŽIVOT SAM. U galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti u sredu 21. marta 2012 godine, otvorena je izložba “Drvo ili Život sam” u organizaciji Prirodnjačkog muzeja i galerije SANU.