Dobro došli u mezozoik

Galerija Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu
30.04.2014. do 17.11.2014. godine

www.nhmbeo.rs

Izložba „Dobro došli u mezozoik“ na neobičan i interesantan način priča o mezozoiku jednom davno iščezlom svetu i vremenu o kome svako zna po nešto i koje je, od svih prohujalih geoloških doba, oduvek privlačilo pažnju, posebno zbog toga što su u tokom mezozoika Planetu naseljavali dinosaurusi. Na izložbi su predstavljene rekonstrukcije morskih ekosistema sa najkarakterističnijim morskim životinjama toga doba, kao što su neobični beskičmenjaci – amoniti i belemniti, i veliki morski reptili pleziosaurus, elasmosaurus i ihtiosaurus. Prikazana je i rekonstrukcija staništa na kome je pre 75 miliona godina živeo veliki broj različitih dinosaurusa, drugih gmizavaca, ali i sisara iz tog doba. Na osnovu podataka o jednom od najpoznatijih fosilnih lokaliteta sa područja Mongolije rekonstruisan je mogući izgled ekosistema koji je pre 75 miliona godina postojao u tom regionu. Izložbu obogaćuju i originalni fosili morskih beskičmenjaka nadjenih na području Srbije kao i fosili biljaka, koje su području današnje istočne Srbije u vreme mezozoika gradile šumske ekosisteme.
Nekoliko vernih replika dočarava živi svet mezozoika: fosil morskog gmizavca ihtiosaurusa, fosilni ostaci praptice arheopteriks, smrtonosna kandža velosiraptora, zub jednog od najopasnijih dinosaurusa krede – tiranosaurusa, kao i model jednog od prvih cvetova, jer su se biljke sa cvetovima prvi put pojavile u mezozoiku. Posetioci mogu saznati nešto više o izgledu Planete u doba mezozoika tokom koga je raspored mora i kontinenata bio potpuno drugačiji nego danas, a putem „vremenske linije“ mogu dobiti i „vremensku“ orijentaciju pre koliko miliona godina su živele pojedine životinje i biljke mezozoika… Autor i izložbe: Dr Desa Đorđević Milutinović, Dr Aleksandra Maran, Dr Zoran Marković i MSc Slavko Spasić.