Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta

Narodni muzej
17.05.2012. do 01.04.2013. godine
www.narodnimuzej.rs

Zahvaljujući deceniju dugim arheološkim istraživanjima, u srcu Balkana, otkriveno je najstarije urbano naselje na teritoriji današnje Srbije. Prostirući se na površini od pet hektara, dobro organizovano i kompleksno naselje iz 4. veka pre naše ere razvijalao se daleko od tada poznatih urbanih centara. Utvrđeni grad, ustrojen prema grčkim uzorima: akropola zaštićena bedemom i dubokim rovom širokim oko 20 metara i podgrađe u kome su otkriveni ostaci brojnih građevina, peći, kultnih objekata i jedinstvreni sistem za snebdevanje vodom čine Kale, u Krševici nedaleko od Bujanovca, lokalitetom od izuzetnog značaja.

Dugi niz godina, istraživanja lokaliteta Kale, koja su primer uspešne saradnje Arheološkog instituta u Beogradu, Narodnog muzeja u Vranju i Narodnog muzeja u Beogradu, potvrđuju da je reč o lokalitetu zahvaljujući kome ćemo imati mogućnost boljeg razumevanja složenih odnosa na području centralnog Balkana tokom poslednjeg milenijuma pre naše ere. Izložba Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta biće prilika da saznamo kako je izgledalo mesto susreta grčke i keltske kulture, te kako je jedan antički grad nastao, živeo i nestao u varvarskom okruženju. Ona će nam omogućiti da saznamo šta je to sve činilo svakodnevicu stanovnika ovog naselja i šta sve, zahvaljujući arheološkim istraživanjima, možemo da naučimo o prošlosti, različitim identitetima i kulturama zahvaljujući kojima naša svakodnevica izgleda baš ovako. Uz pomoć predmeta koje su koristili, zanata kojima su se bavili, objekata koje su podizali, razotkrivajući samo segmente dinamične istorije ovih prostora, izložba će nam pružiti priliku da sagledavajući razumemo, a time i sačuvamo prošlost.

Autor izložbe je dr Petar Popović iz Arheološkog instituta u Beogradu, muzejski savetnik Nanad Radojčić bio je koordinator izložbe dok su nesebičnu pomoć pri realizaciji izložbe pružili viši kustos Vera Krstić i muzejski savetnik Aca Đorđević. Dizajn postavke osmislila je Borjana Šuvaković dok je za grafički dizajn odgovorna Danijela Paracki.