VLAHO BUKOVAC – SLIKARSTVO NEPROLAZNE LEPOTE

Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti
24.12.2020. do 28.03.2021. godine
www.sanu.ac.rs

U skladu sa konceptom neprolazne lepote zamišljen je prikaz odabranih dela Vlaha Bukovca na izložbi u Galeriji SANU. Predstavljanje idealizovane prirode je suštinski označilo delo dalmatinskog slikara, obrazovanog na akademskim i humanstičkim idealima Akademije u Parizu. Izložene slike nastale u periodu od 1878. do 1922. godine posledica su onovremenih idejnih (simbolizam, orijentalizam, naučni pozitivizam…), i stilskih iskaza (akademski realizam, divizionizam, impresionizam). Portreti, vladarski portreti, aktovi i žanr scene manfestuju slikarevu potrebu za kontinuiranim preobražajima, ali, i dinamičan umetnički i kulturni život u Evropi.

Izložba je pretežno zasnovana na Bukovčevim delima iz domaćih umetničkih zbirki (Narodni muzej u Beogradu, Spomen zbirka Pavle Beljanski, Galerija Matice srpske, Umetnička kolekcija Dvorskog kompleksa na Dedinju, Muzej Jugoslavije, Medija centar Odbrana, Dom Jevrema Grujića, Muzej rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca), uz petnaest dela iz regiona (Moderna galerija u Zagrebu, Narodna galerija u Ljubljani, Bukovčev muzej u Cavtatu, Srpska crkvena opština u Dubrovniku, privatne kolekcije). Izložbu prati monografska publikacija Umetnički preobražaji Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva, koja rasvetljava tematske i idejne okvire izloženih dela, izabranih da vizuelizuju ključne periode slikarevog života i rada: pariski period 1877–1893; zagrebački period 1893–1898: cavtatski intermeco 1898–1903; praški period 1903–1922.

Održavanje izložbe u Galeriji SANU simbolično potvrđuje slikarevu pripadnost SANU: dopisni član Srpskog učenog društva 1884; počasni član Srpske kraljevske akademije 1892; redovni član Srpske kraljevske akademije 1905. godine.

Autor izložbe
Igor Borozan

Organizacija izložbe i stručna saradnja
Rada Maljković

Asistencija u organizaciji izložbe
Andrea Raičević

Dizajn izložbe
Aleksandar Radosavljević
Peter Krajnc
Amar Dacković
Miroslav Lazić

Konzervacija i restauracija
Sanja Lazić
Nataša Ilić
Sofija Kajtez
Magdalena Drobnjaković

Tehnička realizacija postavke izložbe
Goran Vitorović
Milan Jazić
Saša Rendić
Stojan Predović