Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији

Галерија Српске академије наука и уметности
27.09.2017. до 26.11.2017. године

www.sanu.ac.rs

Мултимедијална изложба Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. Идентитет, значај, угроженост приказана је у Галерији Српске академије наука и уметности од 27. септембра до 26. новембра 2017. године. Изложени су уметнички предмети из збирки Народног музеја у Београду, Музеја примењене уметности, Галерије фресака, Архива САНУ, Музеја Српске православне цркве и манастирских ризница.

Изложба је организована у две основне тематске целине, вишеструко проблемски повезане:
Прва целина обухвата оригинална дела и репродукције одабране да представе особен културни идентитет српског уметничког и духовног наслеђа на Косову и Метохији од 12. до 20. века, настао као специфичан одговор на потребе државе и цркве. У том контексту нарочита пажња посвећена је залагању ктитора за стварање и идентитетско профилисање тог наслеђа.
Друга изложбена целина усмерена је на то да укаже на различите видове угрожености поменуте баштине и представи историјат уништавања српског уметничког наслеђа на Косову и Метохији до данашњих дана.

У току припреме изложбе извршена је темељна конзерваторско-рестаураторска обрада и заштита угрожених икона и богослужбених предмета. С обзиром на лоше стање појединих, изузетно значајних, уметничких дела, њихова конзервација представља суштински део пројекта.
Поводом изложбе припремљене су и три пратеће публикације – каталог изложбе и зборник радова (обе на српском и енглеском језику) и публикација Црква Светог Ђорђа у Речанима код Суве Реке. Цртежи фресака и архитектуре, која обухвата научну грађу о том храму из 14. века, срушеном до темеља 1999. године.

Изложба је организована у сарадњи са Народним музејом у Београду и Музејом Српске православне цркве, а аутори изложбе су дописни члан САНУ Миодраг Марковић и проф. др Драган Војводић.