Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji

Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti
27.09.2017. do 26.11.2017. godine

www.sanu.ac.rs

Multimedijalna izložba Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji. Identitet, značaj, ugroženost prikazana je u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 27. septembra do 26. novembra 2017. godine. Izloženi su umetnički predmeti iz zbirki Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja primenjene umetnosti, Galerije fresaka, Arhiva SANU, Muzeja Srpske pravoslavne crkve i manastirskih riznica.

Izložba je organizovana u dve osnovne tematske celine, višestruko problemski povezane:
Prva celina obuhvata originalna dela i reprodukcije odabrane da predstave osoben kulturni identitet srpskog umetničkog i duhovnog nasleđa na Kosovu i Metohiji od 12. do 20. veka, nastao kao specifičan odgovor na potrebe države i crkve. U tom kontekstu naročita pažnja posvećena je zalaganju ktitora za stvaranje i identitetsko profilisanje tog nasleđa.
Druga izložbena celina usmerena je na to da ukaže na različite vidove ugroženosti pomenute baštine i predstavi istorijat uništavanja srpskog umetničkog nasleđa na Kosovu i Metohiji do današnjih dana.

U toku pripreme izložbe izvršena je temeljna konzervatorsko-restauratorska obrada i zaštita ugroženih ikona i bogoslužbenih predmeta. S obzirom na loše stanje pojedinih, izuzetno značajnih, umetničkih dela, njihova konzervacija predstavlja suštinski deo projekta.
Povodom izložbe pripremljene su i tri prateće publikacije – katalog izložbe i zbornik radova (obe na srpskom i engleskom jeziku) i publikacija Crkva Svetog Đorđa u Rečanima kod Suve Reke. Crteži fresaka i arhitekture, koja obuhvata naučnu građu o tom hramu iz 14. veka, srušenom do temelja 1999. godine.

Izložba je organizovana u saradnji sa Narodnim muzejom u Beogradu i Muzejom Srpske pravoslavne crkve, a autori izložbe su dopisni član SANU Miodrag Marković i prof. dr Dragan Vojvodić.