RADOVI ALEKSANDRA DEROKA U UMETNIČKOJ ZBIRCI SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI

Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti
06.07.2020. do 07.10.2020. godine
www.sanu.ac.rs

U Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 6. jula do 10. oktobra 2020. godine publici je predstavljena izložba „Radovi Aleksandra Deroka u Umetničkoj zbirci Srpske akademije nauka i umetnosti”. Autorka izložbe je Jelena Mežinski Milovanović, stručna saradnica Katarina Živanović, dok je grafički dizajn i tehničko uređenje uradila Danijela Paracki.
Aleksandar Deroko (1894–1988), naučnik, umetnik, pedagog, intelektualac renesansnog, širokog polja interesovanja, stvaralac neiscrpne radne energije, ratnik, sportista, znamenita ličnost Beograda svog vremena i veliki šarmer, od 1955. godine član je Srpske akademije nauka i umetnosti.
Aktivan, između ostalog, u Odeljenju likovne i muzičke umetnosti, sarađujući sa likovnim umetnicima-akademicima, koji su učestvovali u osnivanju Galerije SANU i definisanju Umetničke zbirke SANU, Deroko je dao značajan doprinos i ovoj sferi delatnosti Akademije.

U vreme kada su i drugi slikari članovi SANU svoje radove poklanjali Akademijinoj kolekciji, Aleksandar Deroko je predlog da svoje slike i crteže pokloni SANU izneo svom prijatelju predsedniku SANU akademiku Pavlu Saviću, što je rezultiralo Savićevom inicijativom da Galerija SANU organizuje izložbu radova Aleksandra Deroka 1980. u Galeriji kulturnog centra, (pošto su u Galeriji SANU u toku bili građevinski radovi i preuređenje). Zadovoljan ovom postavkom, Deroko 1984. godine Umetničkoj zbirci SANU poklanja 129 svojih dela – uz 19 slika, celinu čini i 110 crteža, skica, studija.
Skoro deceniju posle umetnikove smrti – 1997. godine, još jedanaest crteža Aleksandra Deroka Akademijinoj Zbirci poklonio je umetnikov mlađi kolega i saradnik, arhitekta Slobodana Nenadovića, tako SANU danas čuva 140 Derokovih dela.
Sada, posle četiri decenije, po prvi put u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Galerija SANU javnosti predstavlja izbor radova akademika Aleksandra Deroka iz Umetničke zbirke SANU.
Ova retrospektiva, koju je mahom osmislio sam Deroko, sećanje je na umetnika i zahvalnost darodavcu, jednom od likovnih stvaralaca akademika čiji su legati postali temelj Umetničke zbirke SANU na kome se ona i danas razvija.
Istovremeno, izložba je i najava velike retrospektive koju svom članu priprema SANU u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu i brojnim drugim institucijama.
Srpska akademija nauka i umetnosti zahvaljuje na finansijskoj podršci Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijatu za kulturu Grada Beograda.
Projekat digitalizacije izložbe podržao je :
Registar nacionalnog Internet domena Srbije – RNIDS