U atrijumu Narodnog muzeja 7. 9. 2022. god. predstavljena je knjiga advokata Dragana Z. Milića – Pravo likovnih umetnosti. Ovo delo, namenjeno kako umetnicima tako i pravnicima, predstavlja prvo monografsko delo koje obrađuje ovu tematiku kod nas. O značaju knjige i njenim dobrim stranama pored autora, sinoć su govorili Petar V. Arbutina, direktor Glasnikovog Sektora za izdavanje knjiga, Miodrag Radojević urednik Pravne biblioteke i Prof Dr Mario Lukinović, recenzent.

Šta nam to novo donosi Pravo likovnih umetnosti?

U knjizi su obrađene teme, kao što su autorsko pravo nad umetničkim delom, pravni aspekti

umnožavanja umetničkog dela, uticaj novih tehnologija na umetničko delo, promet originalnih

primeraka umetničkih dela i utvrđivanje njihove autentičnosti, osiguranje umetničkih dela, umetnička dela sa svojstvom kulturnog dobra, sloboda umetničkog izražavanja i drugo.

Zainteresovani će u knjizi moći da pronađu praktične primere iz različitih sudskih praksi, ali i podrobna teorijska objašnjenja i analize pojmova. Ona čini osnovu za razvoj ove pravne oblasti koja do sada na našim prostorima nije dovoljna razvijena iako su tržište i različite aktivnosti umetnika već neko vreme stvorile prostor u kome je primena ove pravne oblasti neophodna.

 „U oblasti pravne književnosti malo je knjiga u svetu, a osobito kod nas, koje na sveobuhvatan i

stručan način istražuju odnos prava i umetnosti, odnosno pravne aspekte likovne umetnosti. Advokat Dragan Milić učinio je to na način dostojan poštovanja, otkrivajući i razrešavajući brojne nedoumice i pružajući odgovore na mnoga pitanja u vezi sa zaštitom autorskog prava u oblasti umetnosti. Zbog toga objavljivanje monografije „Pravo likovne umetnosti“ predstavlja pionirski korak u pravnom izdavaštvu u korist, pre svega, učesnicima u pravnom prometu umetničkih dela“, zaključio je Miodrag Radojević urednik Pravne biblioteke.

Kome je knjiga namenjena?

Knjiga je pisana kroz složen pristup jednostavnim stilom, tako da je u isto vreme namenjena uskoj ciljnoj grupi, to jest pravnim stručnjacima, ali i široj interesnoj javnosti. Autor se oslanjao na široka znanja iz istorije, umetnosti, sociologije, kulturologije i koristio jedinstvene praktične primere. Imajući ovo u vidu, autor i saradnici veruju da će ovo štivo biti izbor široke grupe čitatelja.

Naročito je očigledna komponenta aktuelizacije ove oblasti. Svi pravni aspekti koji se bave ovom oblašću kao i prava umetnika dovedene su u vezu sa tehnološkim novinama, inovativnim načinima funkcionisanja i regulisanja umetničkih proizvoda. Tako da u knjizi ima reči i o NFT-evima kao najnovijem trendu na tržištu.
Foto: Milan Ilić, RINGIER