Hvala što ste posetili naš internet sajt www.galerijeimuzeji.rs . Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

 

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo VR PHOTO TEAM-a, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Autor će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt ili prezentacija može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Autor ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Autora.

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju Autoru, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije.  Nemojte preuzimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. 

Portal ne snosi odgovornost za direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke, uključujući i dobit, ili troškove nastale kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg sadržaja dostupnog na portalu.

Publikacije i sadržaj na portalu, predstavljeni na uvid u najboljoj nameri i osnivač veruje da su tačne.

Portal ne pruža bilo kakve garancije u vezi bilo kojih usluga trećih lica.

Informacije na ovom portalu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Pristup programskom sadržaju

Programski sadržaj na internetu je dostupan tokom 24h, 7 dana u nedelji, za sve vreme trajanja sajta. Za slučaj trenutne nedostupnosti materijala, nepristupačnosti internet servis provajdera ili drugih činilaca, Autor ne snosi nikakvu odgovornost.

Izmena uslova korišćenja

Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama.

Politika privatnosti

Autor čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta www.galerijeimuzeji.rs (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Prikupljanje Informacija

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o e-mail adresi koristimo kako bismo Vas identifikovali na kontakt strani I za slanje newslettera. 

Otkrivanje informacija

Informacije o Vašim aktivnostima čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici.

Otkrivanje prikupljenih Informacije mogu biti u slučaju ako to zahteva zakon, i/ili u uverenju da je takav postupak neophodan u slučaju zloupotrebe pristupnih parametara (ustupanje trećim licima).

Autorska prava

ORGANIZATOR štiti privatnost korisnika u skladu sa važećom Zakonskom regulativom i sopstvenim mogućnostima. Portal polaže autorska prava na sve svoje sadržaje (autorske tekstove, istraživanja, vesti, multimedijalne sadržaje, baze podataka).

Obaveze korisnika prilikom korišćenja informacija i podataka sa portala

Da bi se osiguralo slobodno i neometano korišćenje usluga portala, nije prihvatljivo i strogo je zabranjeno sledeće:

  • a) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koja su u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
  • b) objavljivanje, slanje, razmena i prenošenje informacija za koje posetilac zna da bi upotreba mogla naneti štetu drugim korisnicima;
  • c) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
  • d) manipulisanje identifikatorima da bi se prikrilo poreklo pristupa sajtu
  • e) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja zaštićenog autorskim pravom;

Promena pravila

Portal zadržava pravo da bez prethodne najave promeni uslove korišćenja portala. Svaka promena biće blagovremeno objavljena. O važnim promenama i dopunama uslova korišćenja portal će obavestiti posetioce objavom  slanjem email-a.