Olga Jevrić – Kompozicija i struktura

Mesto održavanja: Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti
Autori projekta: Žaklina Marković i Dejan Vučetić
Recenzenti: Dopisni član SANU Sava Halugin, prof. dr Jasmina Čubrilo
Vreme održavanja: 18. 10. 2022. – 11. 12. 2022.
www.sanu.ac.rs

Olga Jevrić – vizionarske skulpture koje su pomerile granice

Više od pet decenija plodonosnog stvaralaštva Olge Jevrić predstavljeno je na izložbi “Olga Jevrić – Kompozicija i struktura” sa više od 200 dela, koja uključuju sve značajne cikluse i pojedinačne radove – od Predloga za spomenike (1951–1965), koji su prvi smeli iskorak nacionalne skulpture izvan figuracije ka apstrakciji, sve do poslednjih radova u kojima su glavna preokupacija autorke taktilna svojstva materijala.

Izložba je organizovana u Galeriji SANU povodom stogodišnjice rođenja istaknute jugoslovenske i srpske vajarke (od 18. oktobra do 11. decembra 2022). Predstavljena dela su iz dva legata umetnice koja su poklonjena SANU i Kući legata u Beogradu, a publika je videla i manji broj radova iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Centra za likovnu i primenjenu umetnost Tera (Terra) i privatnih kolekcija.

Tokom izložbe prikazan je film “Skulptura u svetu predmeta i pejzaža – Olga Jevrić” (scenario akademik Ljubomir Simović, Marko Karadžić, režija Marko Karadžić). Održana su i stručna vođenja i tribine na kojima se diskutovalo o životu i delu umetnice.

Olga Jevrić pripadala je generaciji srpskih umetnika koji su sproveli izuzetno značajno pomeranje ka savremenom izrazu i bila je jedan od najistaknutijih nosilaca srpske savremene umetnosti. Prekinula je tradiciju interpretiranja stvarnosti okrenuvši se samom biću skulpture s jasno određenim skulptorskim stavom, formirajući jedinstven umetnički izraz. Sopstvenim tehnološkim postupkom, kombinovanjem i sintetizovanjem cementa i gvozdenog praha, stvarala je materijal za svoje skulpture, čija svojstva dovode do nastanka oblika i mase postupkom taloženja slojeva (feri-oksid, cement, prskano gvožđe, šipke).

Rođena u Beogradu 1922. godine, Olga Jevrić je završila odsek za klavir Muzičke akademije 1946, a zatim i vajarski odsek Akademije likovnih umetnosti 1948. godine. Bila je izabrana za dopisnog člana SANU 1974. godine, a 1983. postala je prva i jedina žena vajar redovni član SANU.

Njen opus spada u vrhunske domete srpske i evropske moderne umetnosti druge polovine 20. veka, a vizionarske skulpture su novim materijalima, apstraktnom formom i specifičnim likovnim jezikom trasirale novo poglavlje jugoslovenske skulpture, ostajući jedinstvena pojava na našem podneblju.

Zbirka koju je umetnica zaveštala Srpskoj akademiji nauka i umetnosti dobila je 2015. godine status kulturnog dobra od nacionalnog značaja. Brojna inostrana izlaganja i uvrštenje njenih skulptura u značajne svetske umetničke kolekcije, poput kolekcije Muzeja Izraela u Jerusalimu, Nacionalne galerije u Berlinu i Tate Modern u Londonu, potvrđuju da delo Olge Jevrić prevazilazi nacionalne okvire.

Autori izložbe “Olga Jevrić – Kompozicija i struktura” su Žaklina Marković i Dejan Vučetić.
Recenzenti: dopisni član SANU Sava Halugin, prof. dr Jasmina Čubrilo.

Pokrovitelji projekta su Ministarstvo kulture i informisanja RS, Sekretarijat za kulturu Grada Beograda,  Wiener Städtische osiguranje a.d.