Mesto održavanja: Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti
Autor: dr Vesna Kruljac
Vreme održavanja: od 5. septembra do  5. novembra 2023.

Izložbom „Mića Popović – slikarstvo permanentne pobune“ Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava stogodišnjicu rođenja ovog umetnika i akademika, čije je stvaralaštvo obeležilo epohu srpskog posleratnog modernizma.

Posetioci će na izložbi imati priliku da vide paradigmatična dela iz svih razvojnih faza Popovićevog slikarskog opusa, koja su nastajala u periodu od 1946. do 1990. godine. U okviru tematski koncipirane izložbe biće prikazani: autoportreti, portreti, figuralne kompozicije, mrtve prirode i pejzaži, koji ukazuju da je Popovićevo slikarstvo bilo istraživački otvoreno za nove formalne podsticaje i istovremeno vezano za umetničku tradiciju, a permanentno kritički nastrojeno prema dominantnim estetičkim normama i političkoj ideologiji Titove Jugoslavije. Odabrana dela demonstriraju promene na planu formalnog jezika: počev od reafirmacije međuratnog „poetskog realizma“ ili intimizma, preko simboličkog govora, asocijativne i enformelne apstrakcije, do figuracije u duhu pop znaka i postmodernističkog simulakruma, dok u domenu sadržaja potvrđuju da je Popovićev opus imao jedan postojani centar, a to je – istina, pre svega o običnom čoveku  i njegovoj sudbini u konkretnom istorijskom vremenu i sredini.

Reč je o slikama koja se čuvaju u muzejskim i galerijskim ustanovama, državnim institucijama i zbirkama pravnih subjekata, kao što su: SANU, Narodni muzej Srbije, Muzej savremene umetnosti, Muzej ZEPTER, Predsedništvo Republike Srbije, Politika A.D. u Beogradu, Galerija Matice srpske u Novom Sadu, Kulturni centar „Vuk Karadžić“ u Loznici, Savremena galerija Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin, Narodni muzej – Kragujevac, Narodni muzej – Niš, Srpska čitaonica u Irigu, kao i u brojnim privatnim kolekcijama u Beogradu i Srbiji. Postavka izložbe biće upotpunjena filmovima iz Arhiva Jugoslovenske kinoteke u Beogradu, kao i vizuelnim materijalom iz produkcije RTS-a i TV Novosti.

Autorka izložbe i naučne monografije, odnosno pratećeg kataloga je dr Vesna Kruljac, istoričarka umetnosti i docent Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Tokom trajanja izložbe biće organizovana predavanja dr Vesne Kruljac i drugih stručnjaka posvećenih istraživanju i interpretaciji stvaralaštva Miodraga Miće Popovića. Stručna vođenja kroz izložbu planirana su svakog dana, osim ponedeljkom kada je Galerija SANU zatvorena za publiku.

U godini obeležavanja stogodišnjice rođenja Miodraga Miće Popovića (1923–1996) i Milorada Bate Mihailovića (1923–2011), SANU kao prateći program izložbi organizuje sredinom oktobra 2023. naučni skup „Polemički aspekti srpskog modernizma posle 1945”, a rezultati recentnih istraživanja eminentnih učesnika biće publikovani u zborniku radova.