Duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice

Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti
13.12.2019. do 17.03.2020. godine
www.sanu.ac.rs     www.manastirstudenica.rs

Naučno-stručnim projektom/izložbom Duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice – drevnost, postojanost, savremenost, Srpska akademija nauka i umetnosti i Manastir Studenica obeležavaju 800 godina autokefalnosti Srpske crkve.

Ideja autora izložbe, prof. dr Miodraga Markovića, dopisnog člana SANU, jeste da se, ukrštajući orginalne artefakte i konvencionalne eksponate sa novim tehnologijama i digitalnim instalacijama, kreira interaktivna izložba o manastiru Studenica, uz svesnost da prisustvo srpskog kulturnog i duhovnog nasleđa u digitalnoj sferi predstavlja jedan od imperativa odgovorne kulturne politike. Izložba se sastoji od više celina, kao što su: Istorija Studenice, Arhitektura Studenice, Likovna umetnost Studenice (Studenički živopis i plastika), Ktitori manastira, Restauracija i rekonstrukcija manastira, Manastirska riznica, Značaj Studenice u kulturnom i identitetskom obrascu srpskog naroda, Vladarska ideologija i kulturna politika Nemanjića na primeru Studenice… Zahvaljujući upotrebi novih tehnologija koju je relizovao Live View Studio, posetioci će biti u mogućnosti da vide rekonstrukcije objekata, istorijskih događaja, trodimenzionalne predstave znamenitih ličnosti koje bi na atraktivan način prenosile najvažnije informacije o manastiru, mapirane i animirane projekcije koje bi uz bogatu edukativnu naraciju oživljavale atmosferu i lepote ovog svetog mesta.
Manastir Studenica deo je svetske kulturne baštine pod zaštitom je UNESCA i svrstava se medju najznačanije manastirske komplekse u pravoslavnom svetu.