Dobro došli u mezozoik

Galerija Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu
30.04.2014. do 17.11.2014. godine

www.nhmbeo.rs

Izložba „Dobro došli u mezozoik“ na neobičan i interesantan način priča  o mezozoiku jednom davno iščezlom svetu i vremenu o kome svako zna po nešto i koje je, od svih prohujalih geoloških doba, oduvek privlačilo pažnju, posebno zbog toga što su u tokom mezozoika Planetu naseljavali dinosaurusi.
Na izložbi su predstavljene rekonstrukcije morskih ekosistema sa najkarakterističnijim morskim životinjama toga doba, kao što su neobični beskičmenjaci – amoniti i belemniti, i veliki morski reptili pleziosaurus, elasmosaurus i ihtiosaurus.
Prikazana je i rekonstrukcija staništa na kome je pre 75 miliona godina živeo veliki broj različitih dinosaurusa, drugih gmizavaca, ali i sisara iz tog doba. Na osnovu podataka o jednom od najpoznatijih fosilnih lokaliteta sa područja Mongolije rekonstruisan je mogući izgled ekosistema koji je pre 75 miliona godina postojao u tom regionu.
Izložbu obogaćuju i originalni fosili morskih beskičmenjaka nadjenih na području Srbije kao i fosili biljaka, koje su području današnje istočne Srbije u vreme mezozoika gradile šumske ekosisteme.
Nekoliko vernih replika dočarava živi svet mezozoika: fosil morskog gmizavca ihtiosaurusa, fosilni ostaci praptice arheopteriks, smrtonosna kandža velosiraptora, zub jednog od najopasnijih dinosaurusa krede – tiranosaurusa, kao i model jednog od prvih cvetova, jer su se biljke sa cvetovima prvi put pojavile u mezozoiku.

Posetioci mogu saznati nešto više o izgledu Planete u doba mezozoika tokom koga je raspored mora i kontinenata bio potpuno drugačiji nego danas, a putem „vremenske linije“ mogu dobiti i „vremensku“ orijentaciju pre koliko miliona godina su živele pojedine životinje i biljke mezozoika..
Autori izložbe: Dr Desa Đorđević Milutinović, Dr Aleksandra Maran, Dr Zoran Marković i MSc Slavko Spasić.

  • 30/04/2014 - 17/11/2014
  • 3:30 - 4:00