Први београдски фестивал мозаика

Кућа легата
16.09.2016. до 13.10.2016. године
www.kucalegata.org/index.html

Београдски фестивал мозаика основан је као међународна манифестација са намером да истакне пре свега значај мозаика као савремене ликовне сликарске технике; да прикаже све битне токове у савременом мозаичком изразу; као и да представи најзначајнија мозаичка остварења на текућој уметничкој сцени. Фестивал је осмишљен са циљем да укаже на уметничке домете остварене у техници мозаика, која спадају у врхунска остварења не само мозаика, него и савремене ликовне уметничке сцене. Проистекао из ауторског пројекта Петра Вујошевића – изложбе  Мозаик малог формата  која је установљена 2006. године у Београду, а која се одржава традиционално већ пуних десет година, први Београдски фестивал мозаика је установљен у Београду 2016. године.

Фестивал је установљен са идејом да промовише истинске уметничке домете мозаичког израза, насупрот профанисању и индустријализацији мозаика,  који затомљују смисао бављења мозаиком,  сводећи га на пуку технологију и формализам.
Намера Београдског фестивала мозаика је да укаже на изузетне могућности које мозаик носи у себи. Мозаик обједињује оно видљиво, материју, опчињавајућу боју камена која се открива у прелому – са оним невидљивим, метафизичким, што извире из загонетног простора празнине између тесера.
Рад у мозаику, захтевајући (дуго) време и (дубоку) концентрацију, у одређеном тренутку постаје пут унутрашњег сагледавања и самоспознаје.  На тај начин се откривају и ослобађају дубоке, нерукотворене слике, које нам доносе разоткривање смисла како сопственог битисања, тако и разумевања духовних основа самог живота.

Списак учесника:
Апостолова Виолета (Бугарска), Балтић Јасмина, Башкот Гордана, Баштовановић Војна, Белошевић Василиса,  Бендераћ Вучићевић Татјана, Белензада Милена, Ћетеновић Бранка, Дамјановић Емили (Црна Гора), Дејановић Димитријевић Наташа, Домуз Милица, Дурковић Јелица, Ђуровић Маја, Ердељановић Цурк Славица, Гарчевић Милун (Хрватска), Гарчевић Мирјана (Хрватска), Главатовић Жарко (Црна Гора), Илиев Илиа (Бугарска), Јовановић Александра, Јовановић Гордана, Калач Балша (Црна Гора),  Каракаш Весна, Кезеле Матко (Хрватска), Кнежевић Драгана, Лазовић Јелена, Марковић Драгана, Марковић Марија,  Милинковић Марија,  Миљковић Ана, Миротић Снежана, Николић Оливера, Обрадовић Сара, Оташевић Селена, Петровић Сања, Пешић Ранчић Снежана,  Поплавски Јануш (Пољска), Радојевић Анђелка, Сеничић Тамара, Симонић Ружица, Станчић Стефан,  Станишић Вујошевић Гордана, Станојевић Милица, Стојанац Јована, Шијачки Гордана, Штрбац Оливера, Вартабедијан Анамарија, Виријевић Митровић Вера, Војнов Татјана, Вучковић Лековић Весна (Црна Гора), Вујнов Снежана, Вујошевић Петар, Вуковић Милица, Зарубица Ана (Црна Гора), Зечевић Марина.