Изложба цртежа Мрђана Бајића

Галерија Рима у Београду
30.06.2020. до 30.07.2020. године
www.galerijarima.com

Галерија РИМА у Београду је представила  изложбу цртежа великог формата вајара и професоро Факултета ликовних уметности у Београду  Мрђана Бајића, који су настали протеклих неколико година, али и током ранијих његових стваралачких периода.

Рецентан цртачки опус Бајића означава важну промену унутар самог медија цртежа, која се огледа у томе што се уметник окреће елементарним цртачким праксама, сукобљавајући документарне и фиктивне, односне фактографске и експресивне тематске елементе. Кроз циркуларно и умрежено баратање елементима, симболима и представама личне и/или колективне меморије, уз паралелно преиспитивање памћења светске баштине, Бајић се у својим цртежима служи наизглед јасним и читљивим обрисима предмета (Микијем Маусом, Партеноном, лондонским дабл-декером, Горгоном…), постављеним у дестабилишуће просторне односе. Намера му је заправо да дестабилише поглед посматрача и покрене га на размишљање и сумњу у слику света која се изнова конструише пред нама.

Новије цртеже прати и избор цртежа из ранијих фаза Бајићевог стваралаштва како би се цртачки део његовог опуса сагледао хронолошки и проблемски из више перспектива.

(Галерија РИМА)